INDEKS PROIZVODA

KANCELARIJSKI STOLOVI

Dimenzije

-115/75/75
-135/75/75
-155/75/75
-175/75/75
-200/75/75

Međusobnim kombinovanjem i kombinovanjem sa kancelarijskim vitrinama daju skladnu kancelariju.

*/ ?>