INDEKS PROIZVODA

CIPELAR 80/100-RONDO

Dimenzije

-80/80/35
-80/100/35
-80/120/35

Klasični cipelar sa vratima i pomerljivim policama. Izrađuju se u 7 dimenzija

*/ ?>