INDEKS PROIZVODA

CIPELAR 80/100

Dimenzije

-80/80/35 cm
-80/100/35 cm
-80/120/35 cm
-50/135/35 cm
-60/135/35 cm
-70/135/35 cm
-80/135/35 cm

Klasičan cipelar sa vratima i pomerljivim policama. Izrađuje se u sedam dimenzija.

*/ ?>